ขั้นตอนการโอนเงิน


โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โอนเงินระหว่างธนาคารเดียวกันและในเขตกรุงเทพฯ ไม่เสียค่าธรรมเนียมการโอนใด ๆ

แจ้งการโอนเงินตามฟอร์ม
หากยังไม่มีการแจ้งข้อมูลการโอนเงิน
ผ่านฟอร์มด้านล่างนี้จะไม่มีการดำเนินการใด ๆ

เก็บสลิปการโอนเงินไว้
ภายใน 24 หากไม่ได้รับการเปิดใหม่หรือต่ออายุ
กรุณาโทรสอบถามได้ที่ เบอร์โทรของท่าน
โอนผ่านเคาร์เตอร์ธนาคารหรือ ATM หรือ  Internet Banking
เข้าบัญชีธนาคารในชื่อบัญชี  นายองอาจ  พรหมอุตม์
ธนาคารกสิกรไทย

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : 
...

เลขบัญชี : 007-3-83974-2

ธนาคารกุรุงเทพ

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : 
...

เลขบัญชี : 127-4-78583-9

ธนาคาร : ไทยพาณิชย์

ประเภทบัญชี : 
สะสมทรัพย์

สาขา : 
...

เลขบัญชี : 193-2-31338-9

ธนาคาร : กรุงศรี

ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

สาขา : 
...

เลขบัญชี : 000-0-00000-0


กรุณายืนยันการโอน

ชื่อเว็บไซต์
อีเมลของท่าน 
โอนเข้าธนาคาร
ชื่อผู้โอน
 
เบอร์ติดต่อกลับ 
โอนค่าอะไร  
จำนวนเงินที่โอน
 
วันเวลาที่โอน (18/03/2546 : 12.30)
 
 
* เมื่อท่านยืนยันการโอนเงินแล้ว หากหลังจาก 24 ชั่วโมงยังไม่มีการยืนยันการรับชำระเงิน กรุณาติดตามการเปิดได้ที่  ใส่เบอร์โทรของท่าน หรือที่ ใส่อีเมล์ของท่าน

** โปรดเก็บใบโอนเงินไว้เป็นหลักฐาน 
COPYRIGHT © 2017 AIWEBPRO SERVICES CO., LTD. AIWEB.CO.TH ALL RIGHTS RESERVED

status :4325